X

Tarieven

Integratieve Kindertherapie

70 euro per uur

Oudercoaching

90 euro per 1,5 uur

Observatie op school, gesprek met leerkracht 

85 euro per uur

Observatie in de thuissituatie

85 euro per uur

Reiskosten; binnen een straal van 4 km tussen praktijk en locatie, geen kosten. Reiskosten; buiten een straal van 4 km, € 20,- per reisuur.

Telefonische consulten

Telefonische consulten langer dan 10 minuten worden naar rato (van € 85,- per uur) in rekening gebracht.

Vergoeding

Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) en de RBCZ.

De beroepsvereniging is ook mede bepalend voor de mogelijkheid om de kosten voor de therapie vergoed te krijgen voor uw ziektekostenverzekering. Steeds meer verzekeraars vergoeden gedeeltelijk behandelingen van VIT-therapeuten vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijze).Ouders declareren hun facturen zelf bij de verzekering. Laat u altijd goed informeren door uw zorgverzekeraar of deze behandeling vergoed wordt binnen uw polis. De volgende gegevens kunt u daarbij nodig hebben:

  • VIT nummer:                  489.16A
  • AGB code zorgverlener: 90-101323
  • AGB code praktijk:          90- 060873
  • RBCZ nummer:              103262R

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag van u zelf. Dan hoop ik het in een gesprek met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103262R . En val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).